Vammen Grsningslaug

Om Vammen Græsningslaug

Formålet med stiftelse af Vammen Græsningslaug er afgræsning af naturområdet ”Det Rekreative Område” der ligger ved Tjele Langsøs vestlige ende. Området er kommunalt ejet og Vammen Borgerforening har en aftale om at passe arealet, hvilket bl.a. indebærer at vegetationen skal holdes nede så urter og blomster kan trives til gavn for insekter og fugle.

Græsningslauget er stiftet i 2013 da den tidligere forpagter og fåreejer ikke ønskede at forsætte da hun dårligt havde tid til at passe dyrene samtidigt med et fuldtidsjob. Med et græsningslaug er det overkommeligt at for os med almindeligt arbejde og måske med børn, at passe dyrene en gang hver 15 uge. Vi har desuden lagt meget vægt på det sociale ved at vi mødes og har det hyggeligt og sjovt med at lave de praktiske ting som skal gøres.

Social hygge ved folden efter endt dont. Lauget er organiseret med de menige medlemmer som kaldes Hyrder, en kassemester (kasserer) og en oldermand. Alle beslutninger tages på demokratisk vis og kun i tilfælde af uenighed i lauget kan oldermanden træffe beslutningen og bestemme en afgørelse.

Senest redigeret 2015-12-04 13:52:56 af Mads Linnemann Filskov